Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 

People Planet Profit

Together Detachering is partner van MVO Nederland. Het MVO-programma van Together steunt op het ‘Triple-P’ principe: People, Planet, Profit. Together werkt zoveel mogelijk als een ‘paperless office’, gebruikt verantwoorde kantoorartikelen (zoals koffie), heeft haar wagenpark geminimaliseerd en propageert het gebruik van openbaar vervoer.